quạt trần nhập khẩu

BÁN quạt trần ở Bình Định

BÁN quạt trần ở Bình Định

BÁN quạt trần ở Bình Định BÁN quạt trần ở Bình Định + Đầu tiên, bạn nên chọn kích thước quạt: -Nếu bức tường dài nhất trong phòng là 12” hay ngắn hơn, hãy dùng quạt có đường kính 36” hay nhỏ hơn. -Nếu bức tường dài từ 12” đến 15”, hãy dùng quạt có đường kính từ 42” đến 48”. -Nếu bức tường dài hơn 15”, hãy dùng quạt có đường kín