quạt trần nhập khẩu

Quạt Trần Monte Carlo

Quạt Trần Monte Carlo dòng quạt cổ của Mỹ, sư cổ điển mà nước mỸ mang đến nhưng lại mang tính đơn giản nhất. chất lượng tuyệt hảo, không rung, không lắc. Thiết kế theo công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.